دوره های آموزشی و خدمات سایت جنبه ظاهری دارد و صرفا جهت تست می باشد و در صورت خرید پشتیبانی ندارد.

آیا امکان تست کردن سامانۀ مدیریت موبایل و کامپیوتر وجود دارد؟؟؟

بله، شما می‌توانید همین حالا در سامانۀ ثبت‌نام کرده و به مدت 15 روز از تمام امکانات به صورت رایگان استفاده کنید. این فرصت در اختیار شما قرار داده شده تا بتوانید سامانه را تست کنید و از کیفیت آن مطمئن شوید.