دوره های آموزشی و خدمات سایت جنبه ظاهری دارد و صرفا جهت تست می باشد و در صورت خرید پشتیبانی ندارد.

آیا دوره حضوری می باشد؟

خیر غیرحضوری است و به صورت آنلاین می باشد