لیست هاردهای مشابه در گوشی ها

لیست هاردهای مشابه در گوشی ها یکی از مسائلی که تعمیرکاران گوشی های اندرویدی با آن مشکل دارند نبود اطلاعات کامل از لیست EMMC هایی است که دستگاهی که قصد تعویض هارد آن را دارند، پشتیبانی میکند. در این آموزش سعی شده است لیست کاملی از هارد های مشابه هر دستگاه جمع آوری شود تر در زمینه تعویض هارد به تعمیرکاران کمک شود.

 

 در این مطلب سعی شده لیست EMMC مشابه که تعمیرکاران برای تعویض هارد نیاز داند، قرار داده شود. برای جستجو راحت از Ctrl + F (این دو کلید را باهم زده تا صفحه سرچ مرورگر ظاهر شود) استفاده کنید.

 

Huawei
H9TP32A8JDAC G610
SD7DP28C-4G
KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
b314 8g ok cid kjs00m

   

Huawei
SD7DP28C-4G G730
H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

 

Huawei
KLM8G1GEND-B031 8G (G735-L03 (G play

 

Huawei
H9TP32A8JDAC G615 U10
KMKJS000VM-B309

 

Huawei
SD7DP28C-4G G6 U00 U10 U20
KMKJS000VM-B309

 

Huawei
H26M42003GMR G6-L11 L22
B001 OK

 

Huawei
SD7DP28C-4G G630 U10
H9TP32A8JDBC
KMKJS000VM-B309

 

Huawei
H9TQ65A8GTMC (SC-CL00(GX1

 

Huawei
SD7DP28C-4G OK Y550 L01-L02
b309 ok

 

Huawei
H9TP32A4GDDC Y520 U22, Y540
SD7DP24C-4G
KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

 

Huawei
H9TP32A8JDBC-4GB Holt00,Holly U10
b309 ok cid:h4g1d

 

Huawei
SD7DP28C-8G G620s-L02
KMKUS000VM-B410

 

Huawei
SD7DP28C-8G G620s-L01
KMKUS000VM-B410

 

Huawei
H9TP32A8JDAC G525 U00
SD7DP28C-4G
b309 ok

KMKUS000VM-B410 8g

 

Huawei
SD5DH26A-4G U8950

 

Huawei
H9TP32A4GDBC Y511
KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

 

Huawei
SD7DP24F-4G Y320 U30
b309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok

 

Huawei
H9TP32A4GDBC Y320 U10
KMNJS000ZM-B205

 

Huawei
H9DA4VH2GJAM Y320 U01

 

Huawei
Kmnj2000zm-b207 Y336-U02
H9TP32A4GDCC

 

Huawei
SD5DH24A-4G ok G510
KMSJS000KM-B308 ok
KMSJS000KА-B308

 

Huawei
SD5DH24A-4G Y300
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KА-B308

 

Huawei
H9TP32A4GDCC Y600 U20
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 ok
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

 

Huawei
TYDOFH221641RA Y625 U32
H9TP32A8JDBC
b309 ok

 

Huawei
H9TA4GH2GDMC Y220 U10
H9DA4GH2GJBM
KSLCGBL2RA2H2A
KMN5X000ZM-B209

 

Huawei
KMKJS000VM-B309 cid: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 Y221 U10
H9TP32A4GDCC

 

Huawei
H9TP32A4GDCC Y530 U00
SD7DP28C-4G ok
KMKJS000VM-B309
b410 8g ok
TYCOFH121638RA OK

 

Huawei
H9TP64A8JDMC Y635-L21 rom1>7456 MB
KMKUS000VM-B410

 

Huawei
H9DA4VH2GJMM Y210d_Y210 0200

K524G2GACHB050

  

Huawei
SD7DP24C-4G Y360
TYCOFH121638RA
H9TP32A4GDDC
KMNJS000ZM-B205
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

 

Huawei
H9TP32A4GDCC Y330 U11
SD7DP24C-4Gf
KMNJS000ZM-B205
b309 ok change cid to 28c

 

Huawei
H26M42003GMR H30 U10
KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
KLM8G1WEMB-B031
THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb
KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
b503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

 

Huawei
SD7DP28C-4G H30 t00

 

Huawei
B412 ok H30 L02

      

 

Huawei
H26M31003GMR G620-UL01
KLM8G2FE3B-B001 8g
KLM8G1WEMB-B031
b503 ok

  

Huawei
SDIN7DP2-8G_ok G700: rom2,3<2mb
SD5C25A-8G ok
KLM8G1GEAC-B001_ok
KLM8G2FE3B-B001 ok
sidn7du2-8g ok
sam b031 8g 16g ok
kMVUS000LM-B304 ok

b503 16g ok

 

Huawei
kMVUS000LM-B304 P6 U06
kMVUS000LA-B304 :16gb
SD5C25A-8G
TY90GH131600RA

 

Huawei
KLMAG2GEAC-B001 P7-L10

 

Huawei
KLMBG2JENB-B041 32G (P8 (EVA-L19

 

Huawei

KLMAG2GEND-B031 16G

(P8 (GRA-UL00

 

Huawei
KLMBG2JENB-B041 32G (P9 (EVA-AL00

 

Huawei
H9TQ64A8GTMC (SCL-U31(msm8909
KMQN1000SM-B316
TYDOGH221651RA

 

Huawei
H9TQ64ABJTMC (SCL-L21(Qualcomm

 

Huawei
SD8DR18C-8G (SCL-U31(mt6582
H9TP65A8JDAC
KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb
H9TP17A8JDAC

 

Huawei
H9TQ17A8JTMC (SCL-U31(mt6582

 

Huawei
SD5C25A-8G

Mt1-U06

kMVUS000LM-B304

 

Huawei
THGBMAG7A2JBAIR (Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00
kLMAG2GEAC-B002

 

Huawei
THGBMFG8C4LBAIR 32G Mate 8

 

Huawei
THGBF7G9L4LBATR ufs (Mate 9(Mha-L29

 

Huawei
KLMCG8GEND-B031 64G (Mate S(CRR-UL00

 

Huawei
THGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS Mate 20 PRO

 

Huawei
KMQ31000SM-B417 T1-701U
TYDOGH221651RA

 

Huawei
SDIN7DP2-8G S7-601U
SD5C25A-8G

 

Huawei
H9TP65A8JDAC S7-721U
H9TP65A8JDAC
H9TP32A8JDBC
b309 ok write xml
KMK7X000VM-B314

 

Huawei
KLM8G1GEAC-B001 ok S7-701U

 

Huawei
TYDOGH231624RC S8-701U
H9TP65A8JDMC

 

Huawei
H9TP65A8JDAC S8-301U
B412-16GB

 

Huawei
KMQ310013M-B419 (GR3(TAG-L21

H9TQ17A8JTMC

  

Huawei
H9TP18A8JDMC-16gb Holly U19
KMK8X000VM-B412

KMK8U000VM-B410 ok change cid to H4G1D

 

Huawei
H26M42003GMR G750

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1WEMB-B031

KML7U000HM-B505 chnge cid  ۱۵۰۱۰۰۴D3847324642083403C122817A

 

Huawei
SDIN8DE1-8G CHE2-ul00

 

Huawei
SDIN8DE1-8G CHE2-l11
KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1WEMB-B031

 

 

Huawei
KLM8G1GEND-B031 CHM-U01
KLM8G1WEMB-B031
b001
SDIN8DE1-8G
THGBMBG6D1KBAIL

 

Huawei
KMR310001M-B611 ALE-L21
H9TQ17A8JTMC
B417 not power
B419 not power

 

 Huawei
B412 16gb ok Y560 U02 mt6582v v2.1
v2.0
KMK7X000VM-B314

 

 Huawei
H9TQ64A8GTMC Y560 U02 spd sc7731G
b316 ok
b315 cid; ۹۰۰۱۴A483847316505074E7AA534B358

 

 Huawei
KMK8X000VM-B412 S10-231U

H9TP18A8JDMC-16gb

 

 Huawei
SDIN7DP4-16G S10-201u

 

 Huawei
THGBMAG7A2JBAIR H60-L04
THGBMAG7A2JBAIR

  

 Huawei
KMQE10013M-B318  ok (vns l21(p9 lite
KMQ310013M-B419 ok
TYE0HH231659RA ok
H9TQ17ABJTMC  ok
H9TQ17ABJTAC

 

 Huawei
SDINADF4-32G was-lx1

 

 Huawei
H9TQ17ABJTMC tit-al00-u02
KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C
KMQ310013M-B419/16GB

 

 Huawei
KMRE1000BM-B512 KIW-L21
KMQ310013B-B419
H9TQ17ABJTMC

 

 Huawei
H9TQ18A8JTMC G7-L11
KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611 ok

 

 Huawei
H9TQ18A8JTMC G7-l01
KMR8X0001M-B608
KMR310001M-B611 ok

 

 Huawei
THGAF4T0N8LBAIR ufs 128G (BLA-L29 (mate 10 pro

 

Huawei
H9TQ17ABJTAC cam-l21 mt6572 
KE4CN2L2HA5A2A

 

Huawei
H9TQ17ABJTBC cam-l21 hisilicon
H9TQ17ABJTMC

 

Huawei
KMFN10012M-B214 cun-u29
KMFNX0012M-B214 depend on preloader
KMF720012M-B214 ok
H9TQ64A8GTMC
b315 stay on logo
TYD0GH121661RA
H9TQ17ABJTMC 16g ok

 

Huawei
KMFNX0012M-B214 cro-l22

 

Huawei
THGBMHG8C4LBAIR frd-l09

 

Huawei
KMR21000BM-B809  ۳۲g Rio-l01
H9TQ26ADFTMC  ۳۲g

 

Huawei
H9TQ27ADFTMC ۳۲G (LDN-l21(y7 prime

  

Huawei
H9TQ27ADFTMC 32G (ILLD-AL10(honor 9 lite

 

Huawei
KMR21000BM-B809 32G (LDN-TL10(y7 prime

 

Huawei
H9TQ27ADFTMC 32G (DUB-lX1(y7 2019

 

Huawei
JZ023 (ANE-LX1 (P20 LITE

 

Huawei
KLMBG4GESD-B03P 32G (JKM-LX2, LX1(y9 2019
jz023

KLMBG2JENB-B041 32G ok

 

Huawei
THGBMHT0C8LBAIG  ۱۲۸G JSN-l22  ۸x

 

Huawei
H9TQ27ADFTMC 32G (BKK-lX2(honor ۸c

 

Huawei

THGBMBG8D4KBAIR 32G

Honor 6 plus

 

Huawei
TYR0IH331667RB 64G Honor 6X BLN-L21
H9TQ26ADFTAC 32G

 

Huawei
THGBMBG7D2KBAIL 16G (Honor 7(PLK-UL100

  

Huawei
H9TQ17ABJTMC Honor 7A AUM-L29
H9TQ17ABJTBC

 

Huawei
H26M74002HMR  ۶۴G Honor 10 Lite HRY-LX1

 

Huawei
H9TQ64A8GTMC cun-l21
KMQ7X000SA-B315 ok

 

Huawei
H9TQ64A8GTMC LUA-U22

 

Huawei
H9TQ18ABJTMC LUA-L21
KMQ7X000SA-B315 ok

 

Huawei
H9TQ17A8JTMC ATH-UL01

 

Huawei
KMRE1000BM-B512 PRA-LA1
JZ011 micron

 

Huawei
KMR8X0001M-B608 FIG-LA1 p smart

 

Huawei
H26M74002HMR  ۶۴G POT-LX1 P smart  ۲۰۱۹

 

Huawei
H9TQ17ABJTBC MYA-L22
KMQE10013M-B318

  

Huawei
KMR310001M-B611 BGO-DL09

 

Huawei
SD1NADF4-64G RNE-L21

  

Huawei

SDADL28P-32G

TRT-L21

 

HTC
H9TP33A6ADMC

sensation xe

 

HTC
H9TP32A8JDAC ok desire 616
H9TP32A8JDBC ok
b410 8g ok
b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

HTC
H9TQ64A8GTMC desire 626G
b318 ok change cid
KMQ72000SM-B316
KMQ7X000SA-B315 ok

 

HTC
KMK7X000VM-B314 desire 320 mt6582

 

HTC
H9TP32A8JDAC ok Desire 500
KMKJS000VM-B309 ok 4gb
KMKUS000VM-B410 ok 8gb

 

HTC
KMKUS000VM-B410 Desire 600
H9TP65A8JDMC

 

HTC
SDIN8DE2-8G desire 610
KLMAG2WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

 

HTC
KMKJS000VM-B309 OK desire 700
۲۸C OK

 

HTC
KMQ310006A-B419 desire 728, 728W

 

HTC
H9TQ17A8GTMC DESIRE 820s

 

HTC
H9TQ64A8GTMC (D820pi(mt6592

 

HTC
H9TQ17ABJTMC (9D820TS :(mt6752
KMQ310013M-B419 cid ok
KMQ31000SM-B417 cid ok
KMQ310006A-B419 error 2004 in flash
KMQ310006M-B417 error 4001 in flash
KMF820012M-B305 error 2004

 

HTC
h26m52103fmr DESIRE 820n

 

HTC
KLMAG2WEMB-B031 (desire 820t(a51ul
b001 16 ok

 

HTC
KLMAG2WEMB-B031

(Desire 820(A51_DTUL

 

HTC
KMR21000BM-B809 (Desire 830(A51cml_dtul)(MT6753v

 

HTC
H9DP32A4JJAC (Desire v(t328w
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KA-B308

 

HTC
H26M52103FMR 16g (desire 826w:(msm8939
Klmbg4gendf-b031 32g
b001 16g
B041 32g stay on logo
KMV3W000LM-B310
KMVTU000LM-B503

 

HTC
KMQ7X000SA-B315 8G desire 816g mt6592
KMQN10006M-b318 cid b315

 

HTC
KMQ7X000SA-B315 8G (desire 620(mt6592

 

HTC
H9TQ17ABJTMC desire 816q mt6752

 

HTC
SDIN8DE2-8G desire 816w
H26M41103HPR 8g
KLM8G2FE3B-B001 8g
THGBM5G7A2JBAIR 16g

 

HTC
KMSJS000KM-B308 Desire 200 
H9DP32A4JJBC

 

HTC
KMSJS000KM-B308 Desire 300

 

HTC
H9TP32A8JDBC Desire 310
KMN5U000ZM-B203
B309 ok change cid ۹۰۰۱۴A4834473164040307EF64EC5188

 

HTC
H9TQ17AAETAC Desire 530

 

HTC
H26M42003GMR T326e Desire SV
KMSJS000KA-B308
H9DP32A4JJA

 

HTC
SDIN7DP4-16G one max
THGBMFG8C4LBAIR 32g
TY90LH151636RA

 

HTC
H9TQ17ABJTMC (one m8s (۰PKV100

 

HTC
SDINADF4-32G htc M10

 

HTC
KLMBG4GE2A-A001 htc one

 

HTC
KMKJS000VM-B309 desire 516w

 

HTC
KMR21000BM-B809 (desire 828(a51bml

 

HTC
KMR21000BM-B809 desire 830u

 

HTC
H26M64103EMR M9U
Klmbg4gend-b031

 

HTC
H26M64103EMR X9U

 

HTC
Klmbg4gend-b031 (E9+ (A55-ML

 

SAMSUNG

KLM8G1WEMB-B031 g7102
KLM8G2FE3B-B001 ok
SDIN7DU2-8G

 

SAMSUNG
KMN5X000ZM-B209 g130h

 

SAMSUNG
KMN5X000ZM-B209 g313h ,hz
H9TP32A4GDCC

 

SAMSUNG
KMK5X000YM-B314 G313HU

 

SAMSUNG
H9TP32A4GDCC G316H/HU

 

SAMSUNG
KMN5X000ZM-B209 g350e
H9TP32A4GDDC
KMK5X000YM-B314
KMKJS000VM-B309 ok
KMN5U000ZM-B203 ok

 

SAMSUNG
KMK5X000YM-B314 g355h
KMKJS000VM-B309 ok

 

SAMSUNG
KMQNW000SM-B316 g360H
KMQN10006B-B318 ok
KMQ7X000SA-B315 ok
b214 not power

 

SAMSUNG
KMQ72000SM-B316 g530h , g530y
KMQN1000SM-B316
H9TQ64A8GTMC
MT29TZZZ8D5BKFAH-125 WT Micron

 

SAMSUNG
KMQN1000SM-B316 g531h
MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W Micron

 

SAMSUNG
H9TQ65A8GTMC G531F

 

SAMSUNG
H9TQ64AAETAC (g532g (mt6736

 

SAMSUNG
KMQN10006M-b318 g532f
KMQN10006B-b318
H9TQ64AAETAC

 

SAMSUNG
KMVYL000LM-B503 N7000

 

SAMSUNG
KMV3W000LM-B310 N7100
KMVTU000LM-B503

 

SAMSUNG
TY90LH151636RA N900
L744141351KDD
KMV2W000LM-B506

 

SAMSUNG
KLMBG4GEAC-B001 32gb N9005
THGBMBG8D4KBAIR 32g

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL N910

 

SAMSUNG
THGLF2G8J4LBATD UFS N920X

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL 16gb N7502
KMVTU000LM-B503

 

SAMSUNG
KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS N950F

  

SAMSUNG
KLUDG4U1EA-B0C1 UFS N960F

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL G800F

 

SAMSUNG
TY90HH131647RA G900h
KMV3W000LM-B310

 

SAMSUNG
KLM8G1WEMB-BO31 G900F
KLMBG4GEAC-B001

 

SAMSUNG
H28U64222MMR G930F,FD
THGBF7G8K4LBATR UFS

 

SAMSUNG
THGBF7G8K4LBATR UFS G935F,FD
H28U64222MMR UFS
KLUBG4G1CE-B0B1 32G UFS

 

SAMSUNG
KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS G950F

 

SAMSUNG
KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS G955F

 

SAMSUNG
THGAF4G9N4LBAIR 64G UFS G955U

 

SAMSUNG
KLUCG2K1EA-B0C1 64G G965F

 

SAMSUNG
KLUFG8R1EM-B0C1 512G UFS G973F

 

SAMSUNG
THGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS G973U

 

SAMSUNG
KMQ310013B-B419 G5520

 

SAMSUNG
KMQ310013B-B419 G570f
H9TQ17ABJTBC
KMQ820013M-B419 stay on logo
KMQE60013M-B318 ok

 

SAMSUNG
KMQN10006M-b318 8G G600f

 

SAMSUNG
KLMAG1JENB-B031 16G G610f
KLMAG1JENB-B041 16G

 

SAMSUNG
KLMCG2KETM-B041 64G G611f 

 

SAMSUNG
KMRX10014M-B614 G615f

 

SAMSUNG
SDIN5C2-8G I9000

 

SAMSUNG
KLM8G1WEM8-B011 I9003

 

SAMSUNG
SDIN$C2-16G I9023

 

SAMSUNG
KMVYL000LM-B503 i9100

 

SAMSUNG
SDIN5C2-8G I9070
SDIN7DU2-8G

 

SAMSUNG
A001 I9082
A002

  

SAMSUNG
SDIN5D2-4G I8160
KLM4G1YEM0-B012

 

SAMSUNG
KLM8G2FE3B-B001 I8190
sidn7du2-8g

 

SAMSUNG
KMK5U000VM-B309 I8552

 

SAMSUNG
KMV3W000LM-B310 I9500

 

SAMSUNG
KLMAG4FEAB-B002 i9505 

 

SAMSUNG
KMVTU000LM-B503 I9300
KMVYL000LM-B503
THGBMBG7D2KBAIL
TY90HH131625RA

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL i9300i

 

SAMSUNG
KLMAG2GEAC-B002 i9301i
THGBMBG7D2KBAIL

 

SAMSUNG
KLMAG4FE4B-B002 i747m

 

SAMSUNG
THGBM5G7A2JBAIR i747
kLMAG2GEAC-B002 ok

 

SAMSUNG
KMVYL000LM-B503 i9305 

 

SAMSUNG
KLM8G2FE3B-B001 i9200
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031

 

SAMSUNG
SDIN7DU2-8G i9205 
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

 

SAMSUNG
SDIN7DP2-8G I8200
SDIN7DP2-8G

 

SAMSUNG
SDIN7DU2-8G i8262
KML7U000HM-B505
KML7X000HM-B507

 

SAMSUNG
KMK7X000VM-B314 i9060

 

SAMSUNG
KMQN1000SM-B316 i9060i
KMQ7X000SA B315 ok

 

SAMSUNG
SDIN7DU2-8G i9190
b001 ok

 

SAMSUNG
SDIN7DU2-8G i9192
b001 ok

 

SAMSUNG
KLMAG2GE4A-A001 n5100
KLMAG2GE2A-A001
A002 ok
KLMAG2GEAC-B002
THGBMBG7D2KBAIL
KLMBG4GEAC-B001 32G

 

SAMSUNG
KLMAG4FEJA-A002 N8000

 

SAMSUNG
SDIN4C2-16G P1000

  

SAMSUNG
KLMAG4FEJA-A002 p3100
KMVYL000LM-B503 ok
KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DU2-8G

 

SAMSUNG
KLMAG2GE4A-A001 p5100
KLMAG4FEJA-A002

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL p5200

 

SAMSUNG
KLMAG4FEJA-A003 P6200

  

SAMSUNG
KLMBG4GEAC-B001 p601

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL T325

 

SAMSUNG
H26M42003GMR T110

 

SAMSUNG
sidn7du2-8g t111
b001 ok

 

SAMSUNG
KLM8G1WE4A-A001 T210

 

SAMSUNG
KLMAG2GEAC-B301 T2100

  

SAMSUNG
KLMAG2WE4A-A002 T211

 

SAMSUNG
KLMAG2GEAC-B301 T2110

 

SAMSUNG
THGBMBG6D1KBAIL t231
b503 ok

 

SAMSUNG
THGBMFG6C1LBAIL t280

 

SAMSUNG
THGBMFG6C1LBAIL t285
KLMAG1JETD-B041
KLMAG2WEMB-B031

 

SAMSUNG
KMV3W000LM-B310 T310
KLMAG2GE4A-A001

 

SAMSUNG
KMVTU000LM-B503 T311

 

SAMSUNG
KMV3W000LM-B310 T525
THGBMBG7D2KBAIL

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL T530

 

SAMSUNG
KLMAG1JENB-B031 16G T585

  

SAMSUNG
SDIN9DS2-8G T561
THGBMFG6C1LBAIL

 

SAMSUNG
KMJS000WA-B409 S5282

  

SAMSUNG
KMN5X000FB-B209 S5312

 

SAMSUNG
KMK5X000YM-B314 S7580

 

SAMSUNG
KM5S000WM-B409 S6310

 

SAMSUNG
KMK5X000YM-B314 s7582

 

SAMSUNG
KMN5U000ZM-B203 s7262
KMN5X000ZM-B209

 

SAMSUNG
KMK5U000VM-B309 S7270

 

SAMSUNG
KMK5U00VM-B309 S7272

 

SAMSUNG
THGBMFG7C2LBAIL j700h
KLMAG1JENB-B031
KLMBG2JENB-B031 32G
KLMAG1JETD-B041
KLMBG2JETD-B041 32G

 

SAMSUNG
THGBMFG7C2LBAIL j700f
KLMAG1JENB-B031
KLMBG2JENB-B031 32G
KLMAG1JETD-B041
KLMBG2JETD-B041 32G

 

SAMSUNG
KLMAG1JETD-B041 j701f
KLMBG2JETD-B041 32G
KLMAG1JENB-B031
KLMBG2JENB-B031 32G

  

SAMSUNG
THGBFG7C2LBAIL j710f
KLMAG1JENB-B031
KLMAG1JENB-B041

 

SAMSUNG
KLMBG2JETD-B041 32G j720f

 

SAMSUNG
KMRH60014A-B614 64g j810g 

 

SAMSUNG
KMGX6001BM-B514 32G j810F 

 

SAMSUNG
KMQX60013M-B419 32G j400f
KMQE60013M-B318 16G  ok

 

SAMSUNG
KMGX6001BM-B514 32G j415gn ,f

 

SAMSUNG
KMQN10006M-b318 j500h
KMQE10013M-B318 16G ok

  

SAMSUNG
H9TQ64AAETMC j500f
KMQN10006M-b318 ok

 

SAMSUNG
KLMBG2JETD-B041 32G j600f

 

SAMSUNG
KMGX6001BM-B514 32G j610f, FN

 

SAMSUNG
H9TP32A4GDDC j100h 
b309 ok

 

SAMSUNG
H9TQ64A8GTMC j100f

 

SAMSUNG
KMFNX0007M-B214 J105B
KMQN1000SM-B316

 

SAMSUNG
H9TQ64A8GTAC j106h,b 
b316 reboot on logo
KMQN10006B-B318 ok

 

SAMSUNG
H9TQ64A8GTAC j106f 

 

SAMSUNG
KMF310012M-B305 16G J110G
H9TQ32A6BTMC

 

SAMSUNG
Kmnj2000zm-b207 j110h
H9TP32A4GDDC
KMKJS00VM-B309

 

SAMSUNG
KMFN10012M-B214 j111f

 

SAMSUNG
KMFN10012A-B214 8g j120f

 

SAMSUNG
Kmfj20007m-b214 4G j110f 
H9TQ32A6BTMC 4G
KMFN10012M-B214 ok
KMFNX0012M-B214 ok

 

SAMSUNG
H9TQ64A8GTMC j200h
b318 stay on logo
b316 stay on logo
TYD0GH121661RA  ok
KMFNX0012M-B214  ok
KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347421013314B46892D2

 

SAMSUNG
H9TQ64A8GTAC j200f

 

SAMSUNG
H9TQ64A8GTAC j200GU
KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347492010A64F023531C

 

SAMSUNG
KMQE60006M-B318 j250f

 

SAMSUNG
KMQE60006M-B318 j260f

 

SAMSUNG
H9TQ17ABJTBC 16g j510f
KMQ310013B-B419 16g
KMQ310006M-B417 16g

 

SAMSUNG
KLMAG1JETD-B041 j530f

 

SAMSUNG
KLMAG1JETD-B041 j730f

 

SAMSUNG
KLMBG2JETD-B041 32G A105F, FN, G, M,

 

SAMSUNG
KMQD60013M-B318 ۳۲G A107F

 

SAMSUNG
KLMCG8GEND-B041 A205F

 

SAMSUNG
KMGD6001BM-B421 32G A207F

 

SAMSUNG
KMQ310006M-B417   ۱۶G A300h

 

SAMSUNG
KMQ3100SM A300F

  

SAMSUNG
KLMCG2UCTA-B041 64G A305F

 

SAMSUNG
KLMAG1JENB-B031 16G A310f

 

SAMSUNG
KLMAG1JENB-B031 16G A320f

 

SAMSUNG
KMR310001M-B611 A500f
KMQ310006M-B417

  

SAMSUNG
KMQ310013M-B419 A500H
KMR310001M-b611

  

SAMSUNG
KLUDG4U1EA-B0C1 128G ufs A505F

 

SAMSUNG
THGBMFG7C2LBAIL A510F

 

SAMSUNG
KLMBG2JENB-B041 32G A520f

   

SAMSUNG
KLMBG2JENB-B041 32G A530f

 

SAMSUNG
KMGX6001BM-514 32G A605FN
KMRH60014A-B614 64G

 

SAMSUNG
KMR310001M-B611 A700h

 

SAMSUNG
THGBMBG7C2KBAIL A700f

 

SAMSUNG
KM2V7001CM-B706 128G A705f

 

SAMSUNG
KLMBG2JENB-B041 32G A720f 

 

SAMSUNG
KLMDG4UCTA-B041 128G A750F, FN

 

SAMSUNG
KLUBG4G1BE-E0B1 32G UFS A810F

 

SAMSUNG
THGBMFG9C2LBAIL A9000

 

SAMSUNG
KLMDG4UCTA-B041 128G A920f

 

SAMSUNG
KMQ310006M-B417 E500F

 

SAMSUNG
KLUBG4G1BD-E0B1 g920F,FD,I

 

SAMSUNG
K3RG3G30MM-MGCH G925F
KLUBG4G1BD-E0B1

 

SAMSUNG
THGLF2G8J4LBATD UFS G928X

 

SAMSUNG
THGBMBG7D2KBAIL A710F

 

SAMSUNG
KMR31000BA-B614 A7100

 

SAMSUNG
KMR2W0009M-A803 A800f

 

SAMSUNG
KMV3W000LM-B310 (T805 (galaxy tab s
KLMAG2GEAC-B301
THGBMBG7D2KBAIL
THGBMFG7C2LBAIL

 

SAMSUNG
KMKYL000VM-B603 T989

 

SAMSUNG
KMQN10006M-B318 J320h , j320f

 

SAMSUNG
KMQE60013M-B318 J330FN

 

SAMSUNG
KMR210008M-A805 N910f/G

 

SAMSUNG
KMR210008M-A805 N915f ,j

 

SAMSUNG
KMR21000AM-A805 N910C

 

SAMSUNG
KMRX1000BM-B614 32gb c5000

 

SAMSUNG
KMRC10014M-B809 C5010

 

SAMSUNG
KMRC10014M-B809 C7000

 

SONY

H9TP32A8JDAC c2305
KMN5X000ZM-B209
b309 ok 2m 2m EMMC CID: 90014A4834473164048602A3C8517150

 

SONY
KLMAG2GE2A-A001-16g C6603
THGBM5G7B2JBAIM-16g

 

SONY
KLMAG2GEAC-B001 16gb c6902

 

SONY
THGBMGB7D2KLBAIL C6903

     

SONY
KLM8G1GEAC-B001 D2533 -c3

 

SONY
KLM8G2FE3B-B001 c5302

 

SONY
KLM8G1GEAC B001 c2105

 

SONY
THGBM5G6A2JBAIR xperia t2

 

SONY
KMSJS00KA-B308 St26i

 

SONY
SDIN7DP2-4G C2005
THGBMAG5A1JBAIR

 

SONY
SDIN5C2-8G xperia u

 

SONY
KLM8G1GEAC B001 (D2502(c3

 

SONY
KLM8G2FE3B-B001 mt27

 

SONY
H9TP17A8JDAC E2305
KMK7U000VM-B309

 

SONY
KMR310001M-B611 E2333
H9TQ17ABJTMC

 

SONY
KMR310001M-B611 e5333
H9TQ17ABJTMC

 

SONY
THGBMFG8 C ۴ LBAIR E6833 z5

 

SONY
KMN5X000ZM-B209 D2005
H9TP17A8JDAC

 

SONY
THGBMAG51JBAIR D2203

 

SONY
THGBM5G6A2JBAIR 8gb d2302
KLM8G1GEAC-B001

 

SONY
SDIN7DP2-8G. d5103
KLM8G1GEAC-B001

 

SONY
THGBMAG51JBAIR D5322
KLM8G1GEAC-B001

 

SONY
THGBMBG7D2KBAIL 16gb d6503
KLM8G1GEAC-B001

 

SONY
THGBM4G8D4GBAIE lt26i

 

SONY
H9TQ17ADFTAC F3212

 

SONY
H9TQ17ABJTMC e5333

 

LENOVO

H9TP32A8JDAC s820
H9TP32A8JDBC
b309 ok cid ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

LENOVO
KMR820001M-B609  ۱۶G Tab2 A10-70L

 

LENOVO
KMFN10012M-B214 cid: ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۷۳۲۳۲۴D420076BFD4BBC22E a1000

 

LENOVO
H9TP17A8JDAC 16g ok a3000 
kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)
kmkus000vm-b410 8g
KMK5U000VM-B309 4g ok
b412 stay on logo
kmk8u000vm-b410 ok change cid to kjs000vm

 

LENOVO
KMK7X000VM-B314 A3300
KMK8U000VM-B410 cid: 1501004B385530304D0C0BC61E1B811C
KMK7U000VM-B309 8g cid:1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

 

LENOVO
KMK8X000VM-B412 ok A3500
KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)

H9TP18A8JDMC 16gb

 

LENOVO
KMK7X000VM-B314 A3500-FL

 

LENOVO
KMK8X000VM-B412 a5500
H9TP18A8JDMC 16gb

 

LENOVO
KMK8U000VM-B410 A5000E

 

LENOVO
KMK8X000VM-B412 A7600H

 

LENOVO
H9TQ64A8GTMC tb2 A7-30
KMQ7X000SA-B315 8G ok
KMF820012M-B305

 

LENOVO
H9TQ17ABJTMC TB3-730M

 

LENOVO
KMQ820013M-B419 TB3-850M
KMF820012M-B305 ok cid:  ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۸۳۲۳۲۴D420059C46816C392
KMQ310013M-B419 error 2004

 

LENOVO
KMF820012M-B305 TB3-710i
KMFE10012M-B214
H9TQ64A8GTMC 8G ok
b315 stay on logo

 

LENOVO
KLM8G1WEPD-B031 TB3-710f
B001 8G OK

 

LENOVO
KMK8U000VM-B410 B6000

 

LENOVO
KMK3U000VM-410 s50000

.

LENOVO
H9TP17A8JDAC s6000H 
KMK5U000VM-b309

  

LENOVO
KMF820012M-B305 16g change cid A8-50LC
KMQ8X000SA-B414  ۱۶g

 

LENOVO
KLMAG2WEMB-B031 YOGA Tablet 2-830L

 

LENOVO
KLMBG4WEBC-B031 Vibe X2

 

LENOVO
H9TP32A8JDAC S920

  

LENOVO
KMF820012M-B305 pb1-750M
KMQ82000SM-B418
KMQ820013M-B419 16G OK

 

LENOVO
KMQ7X000SA-B315 A6000
H9TQ64A8GTMC

 

LENOVO
KMR7X0001M-B511 A7000a
KMQNW000SM-B316

 


LENOVO
KMR31000BA-B614 A7010a48

 

LENOVO
KMK7X000VM A916

 

LENOVO

KMN5U000ZM-B203

A369i

 

LENOVO
KMN5X000ZM-B209 A388t

  

LENOVO
H9TP32A8JDBC A526
KMKJS000VM-B309 cid: hynix

 

LENOVO
KLMAG2GE4A-A001 K900
H26M64003DQR/32GB

 

LENOVO
THGBM5G7B2JBAIM K910
THGBMBG7D2KBAIL
KLMAG2GEAC-B001

 

LENOVO
KMQ8X000SA K30-t

 

LENOVO
KLM8GG2FE3B-B001 K860

 

LENOVO
KLMBG4GEAC K920

 

LENOVO
KMR820001M-B609 K50-T5

          

      

LENOVO
KMQ7X000SA-B315 A2010-a

KMQ72000SM-B316

  

LENOVO
۳۲A4JJAC Skhynix S880

 

LENOVO
KMK7U000VM-B309 S920
KMKJS00VM-B309

 

LENOVO
KMK7X000VM-B314 S660

 

LENOVO
KMR4Z0001A-B803 S90-A

 

LENOVO
KMKJS000VM-B309 S930

 

LENOVO
KMIU8000MA S860

 

LENOVO
SDIN8DE2-8GB S856

 

LENOVO
KMK8X000VM S850

 

LENOVO
KMK5U000YM S820e

 

LENOVO
KMK7U00VM-B309 S810t

 

LENOVO
KMR7X0001M S60-a

 

LENOVO
KMR820001M-B609 P70-a
KMR820001M-B609
Vibe x2 KLMBG4WEBC-B031

 

LG

Kmq7x000sa-b315 8G D335
KMQNW000SM-B316  ok cid: ۱۵۰۱۰۰۵۱۳۷۵۸۵۳۴۱۴۲۰B7D47E44A71E6

 

LG
jdac D295
b309 ok 1m 1m 512kb
b410 ok
KMK5X000VM-B314

 

LG
KMN5U000ZM-B203 D221

 

LG
H9TP32A4GDMCPR-KDM D285
KMK5U000VM-B309

 

LG
MT29PZZZ8D4BKFSK_18 WT D290
KMK5X000VM-B314

 

LG
H9TP32A4GDBC D320

 

LG
KMQ7X000SA-B315 d335

  

LG
H26M64002DQR 32g d856

 

LG
THGBMBG8D4KBAIR D802
H26M64002DQR
THGBMAG8A4JBA4R

 

LG
bH9TP32A4GDCC E440
b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

 

LG
H9TP32A4GDCC E445
b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

 

LG
H9TP32A4GDCC E455
b309 ok CID: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

LG
H9TP32A4GDCC E612

 

LG
KMSJS000KM-B308 E615
SD5DH24A 4G

 

LG
B419 F690i
KMR310001M-B611

 

LG
SDIN9DW4-16G D855
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
KMVTU000LM-B503
SDIN9DW4-32G
dram
SKhynix: H9CKNNNDATMT
cpu
Elpida: FA164A2PM-JD-F

 

LG
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok (H815(g4
KMVTU000LM-B503
THGBMBG7D2KBAIL
THGBMFG8C4LBAIR

 

LG
THGBMFG8C4LBAIR 32g (H818p(g4
KMVTU000LM-B503
B031  b001  ۷du2   ۷dp4   B310
dram
K3QF6F60AM-QGCF

 

LG
KMQ72000SM-B316 H422
KMQ7X000SA-B315

 

LG
KLMBGAGEAC-B301 H950

 

LG
KMFJ20007M-B214 h324, h324t
KMFJW0007M-B212

 

LG
THGBMFG7C2LBAIL-16G h791
THGBMFG8C4LBAIR 32g

 

LG
KLMBG4GEND-B031 H959

 

LG
KLM8G1GEND-B031 h955

 

LG
THGBMFG8C4LBAIR h960a

 

 

LG
H9TP32A4GDDC D160
b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

 

LG
H9TP32A4GDCC d170

 

LG
H9TP32A8JDBC ok D325
KMKJS000VM-B309 ok
kmk5x000vm-b314 8GB
b314 4g ok

 

LG
H9TP32A8JDBC rom1>3728mb D380
H9TP32A8JDAC rom1>3728mb
b410 ok
b309 ok

 

LG
KLM8G1WEMB-B031 D618

 

LG
H9TP65A8JDAC D686
KMKUS000VM-B410 OK 2M 2M 128K CID: ۹۰۰۱۴A4838473264040502A2D072D25C
KMK7U000VM-B309 CID: 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E
b410 16G ok

 

LG
KMQ7X000SA-B315 D690
KMQ72000SM-B316 cid b315

 

LG
KLM8G1WEMB-B031 D724

 

LG
H26M64002DQR F320s

 

LG
THGBMAG8A4JBR F320s

 

LG
KLMAG2GEND-B031 F510l

 

LG
H9TQ64A8GTMC ls751

 

LG
THGBM5G8A4JBAIR/32GB Ls990

 

LG
THGBM5G8A4JBAIR/32GB Ls991

 

LG
H26M52002EQR Ls980
THGBMAG8A4JBA4R

 

LG
THGBM5G8A4JBAIR/32GB H811

 

LG
Klmbg4gend-b031 32g ls996

 

LG
KMF720012M-B214  K130E 

 

LG
H9TQ64AAETMC k350z
KMQN10006M-b318 ok
b315 stay on logo
H9TQ17ABJTMC 16g ok

 

LG
KMQE10013M-B318 16g (k500dsz (x screen
KMQ310013M-B419 16g
b417 not power
H9TQ17ABJTMC

 

LG
jy932 k520dy 
H9TQ17ABJTMC
KMR310001M-B611

  

LG
KMQE10013M-B318 m400dy

 

LG
KMQE10013M-B318 k430dsy
KMQ310013M-B419

 

LG
KMQ310013M-B419 k5800dsz

 

LG
b611 k580ds

 

LG
jy932 K220DS
KMQE10013M-B318

 

LG
H9TQ17AAETAC (K200DS (X-Style

 

LG
K522H1HACB-B060 GS290

 

LG
H26M31002GPR (P768 (L90
KLM8G2FE3B-B001 ok

 

LG
SD5DH26A-4G P715
KMJ5U000WA-B409

 

LG
KMQ72000SM-B316 h502f
KMQN10006M-b318 change cid to b316
KMQ7X000SA-B315

 

LG
KMQ72000SM-B316 h540
KMQ7X000SA-B315

 

LG
THGBMBG6D1KBAIL v400
KMVTU000LM-B503
SDIN7DU2

 

LG
SD1NADF4-64g H900

 

LG

KMFNX0012M-B214

X230

 

LG
H9TQ17ABJTBC M250

 

LG
KMQE10013M-B318 M320

 

ASUS

KLM8G2FE3B-B001 k00E

 

ASUS
SDIN7DU2-8G k00s
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

 

ASUS
SDIN7DU2-8G k00z
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001

 

ASUS
H26M42003GMR k012
b001 8g ok

 

ASUS
H26M52002EQR (k0W(ME172V
KMVYL000LM-B503

 

ASUS
H9TQ17ADFTMC asus selfie-z00ud
kmr31000ba-b614

 

ASUS
H26M78103CCR 64gb zenfone2-z00ad

 

ASUS
H26M52002EQR 16g K00B

 

ASUS
SDIN7DU2-8G K00z

 

ASUS
H26m42002gmr k004

 

ASUS
H26M52208FPR-16g (x013d(zb551kl

 

ASUS
۰۸EMCP08-NL2DM327 kingeston x014d
H9TP65A8JDMC

 

ASUS
KLMAG1JENB-B041 16G Zenfone Live ZB501KL

  

ASUS
H9TQ17A8JTMC Z00LD

 

ASUS
H9TQ17ABJTMC P024/Z380kl

 

ASUS
H26M41103HPR k019

 

ASUS
H26M31003GMR k01A

 

ASUS
KMR4Z0001M-B802 zenfone 3 Max ZC553K

 

ASUS
H26M41103HPR zenfone 4/A400CG

 

ASUS
KMVTU000LM-B503 zenfone 5/A500CG

 

ASUS
KMSJS000KA-B308 zenfone 5/A501CG

 

ASUS
KMJJS000WM-B409 4G zenfone 5/A501CG

 

ASUS
KMV3W000LM-B310 zenfone 6/A600CG

 

ASUS
KE4CN5B6A zenfone K009

 

ASUS
H9TQ17ABJTAC zenfone ZC520TL

 

ASUS
H9TQ64ABJTMC zenfone ZE500KG

 

ASUS
MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT zenfone ZE500KL

 

ASUS
H26M42003GMR zenfone ZE551 

 

ASUS
KMVTU000LM-B503 zenfone 4S/T00Q

 

ASUS
H26M42003GMR (zenfone K017(ME170C

 

ASUS
H26M52002EQR ME172v

 

ASUS
H26M52002EQR Fonepad7

 

XIAOMI

KMQN1000SM-B316 Redmi 2
THGBMFG7C1LBAIL

JZ049

  

XIAOMI
KMR21000BM-B809 Mi 3S Prime

 

XIAOMI
KMQ310013M-B419 Redmi 3 

 

XIAOMI
MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT Micron Redmi 3S
KMQ310013M-B419

 

XIAOMI
KMQE10013M-B318 Redmi 4

 

XIAOMI
KMQE10013M-B318 Redmi 5

 

XIAOMI
KMQE10013M-B318 Redmi 4A

 

XIAOMI
KMQE10013M-B318 Redmi 5A

 

XIAOMI
THGBMFG7C2LBAIL Redmi Note 3

 

XIAOMI
H9TQ17ABJTBC Redmi Note 5A

 

XIAOMI
KMDH6001DM-B442 64g Redmi Note 5 Pro
KMDH6001DM-B422 64g
H9HQ22AFAMMD

 

XIAOMI
H9TQ17ABJTCC Redmi 6A

 

XIAOMI
KMQE10013M-B314 Redmi 4x 

 

XIAOMI
THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs mi5

 

XIAOMI
H9TQ52ACLTMC 64g mi5x

 

XIAOMI
THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs mi5 pro
KLUBG4G1CE-B0B1 32g ufs

 

XIAOMI
KMRX1000BM-B614 32gb note 4x
H9TQ26ADFTAC

 

NOKIA

KMJ5X000WM-B413 nokia xl

 

NOKIA
H26M64103EMR 32g Lumia 950 XL RM-1116

 

NOKIA
H9TQ17ABJTBC 16g mokia 5 ta-1053

 

NOKIA
kmqe10013m-b318 (nokia 3 ta-1032(mt6737
H9TQ17ABJTBC

 

NOKIA
KMGP6001BM-B514 nokia 3.2 ta-1164

 

NOKIA
H9TQ26ADFTBC 32g nokia 6 ta-1021

 

NOKIA
H9TP32A8JDDC Rm-1013

 

NOKIA
KLMAG2WE4-A001 Lumia 925
SDIN4C2-16G

  

ALCATEL

KMK5X000YM-B314 Ot5020d

 

ALCATEL
KMK5U000VM-B309 Ot5020d

 

ALCATEL
SDIN5D2-2G Ot995

 

ALCATEL
KMK8U000VM-B312 Ot8008D

 

ALCATEL
KMKJS000VM-B309 Ot995

 

ALCATEL
SD7DP28C-4G Ot995

 

ALCATEL
KMK5X000YM-B314 Ot7041D
GDCC ok
KMKJS000VM-B309 ok cid: ۹۰۰۱۴A483447316404860FA34DF1A05E

 

ALCATEL
H9TP32A4GDBCPR-KGM Ot7040T

 

ALCATEL
KMK5X000YM-B314 Ot7040T
مرتضی فیضی پور Dr-EMMC
ارسال دیدگاه